Trots Haarlem , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://haarlem.trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Veel partijen maken een partij programma.?TROTS Haarlem maakte een rondgang langs de wijkraden, ondernemers, het mkb? en had gesprekken met de Haarlemmers op straat, in de bus of in de kroeg.? Van alle wijkraden vroegen wij de top 3, van belangrijkste punten die in hun wijk spelen, aan te leveren. Al deze informatie is in dit stuk verwerkt. Wij van TROTS Haarlem noemen? dit dan ook liever de Wensenlijst van Haarlem. ?Aangezien wij vinden dat je als politiek niet van bovenaf moet zeggen wat jij denkt dat goed is voor het volk, maar je dus van onderaf het volk moet laten beslissen. Een raadslid heet niet voor niks een VOLKSvertegenwoordiger, al wordt dat maar al te vaak vergeten. ?Dit is ook de belangrijkste reden van TROTS Haarlem om aan deze verkiezingen mee te doen. Geef het volk weer een stem, geef de burger weer vertrouwen dat er wel een politieke beweging is die naar hen luistert, en niet alleen vlak voor de verkiezingen! Straks gaat misschien maar veertig procent stemmen, omdat de andere zestig procent het heeft opgegeven dat er ooit iets veranderd. Maar het is toch geen democratie als een kleine minderheid beslist over de meerderheid? Ga dus zeker stemmen, wat heeft u te verliezen?! Ik had ook de moed bijna opgegeven, maar wil nog een keer in een ultieme poging laten zien dat het wel anders kan. Daarom is deze wensenlijst ook niet een vast stuk, maar denken wij dat in de loop der tijd de wensen van Haarlemmers kunnen veranderen. Daarom blijven wij om input vragen van u, de kiezer, de stemmer, de Haarlemmer. Wij geloven dat u wel de verandering kunt maken, maar dan moeten we er nu wel iets aan doen. Ga stemmen.

Met trotse groet,

Sander van den Raadt
Lijsttrekker TROTS Haarlem

Niet nationaliteit maar mentaliteit
Geen bureaucratie, maar burgercratie!