Trots Haarlem , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://haarlem.trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

TROTS Haarlem is de lokale partij die eerst en vooral de belangen van Haarlem en Haarlemmers voorop stelt. Zij is niet gebonden aan een landelijke politieke of ideologische stroming maar kijkt met een pragmatische blik en gezond verstand naar de beste oplossingen voor Haarlem, nu en voor de toekomst. TROTS Haarlem heeft daarbij de opvatting dat de gemeente Haarlem er is voor de Haarlemmers, en niet omgekeerd. Dat betekent dat we kijken naar wat mensen zelf willen en kunnen, en hoe de gemeente hen daarbij kan helpen. Wij zijn voorstander van een klein en effectief gemeentelijk apparaat dat dienstbaar is aan de inwoners en ondernemers van Haarlem: klantgericht, samenwerkend en serviceverlenend.

Het team van TROTS Haarlem bestaat uit:

Fractievoorzitter tevens Gemeenteraadslid – Sander van den Raadt
Schaduwraadslid – Jacques Amand
Fractieassistenten – Albert Keevel en Dennis van Kessel